Upadłość konsumencka, co zrobić w przypadku niewypłacalności?

Upadłość konsumencka to ostateczność, po którą należy sięgnąć w chwili, kiedy przestajemy być wypłacalni. Mogą z niej skorzystać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Aby mówić o upadłości konsumenckiej i możliwości skierowania sprawy do sądu, trzeba spełnić kilka niezbędnych warunków uregulowanych przez ustawy wynikające z prawa upadłościowego. Prawo to podlega nowelizacji, dlatego przed złożeniem wniosku, warto […]

Rozwód z pomocą prawnika

Rozwód to bardzo trudna sytuacja w życiu każdego człowieka. Rozpad małżeństwa i cała sprawa w sądzie mogą być niezwykle stresujące. W takich sytuacjach przydaje się pomoc prawnika, zwłaszcza gdy w grę wchodzi opieka nad dziećmi lub podział majątku. Pomoc prawnika przy rozwodzie – zakres Czym różni się rozwód bez orzekania o winie od rozwodu z[…..]

Wniosek o upadłość spółki – co należy wiedzieć

Choć prowadzenie działalności gospodarczej stwarza szansę na wysokie zarobki, a organizacja przedsiębiorstwa w formie spółki wiąże się z wieloma zaletami, to jednak zdarza się, że część przedsiębiorstw nie jest w stanie osiągnąć sukcesu biznesowego. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy są zatory płatnicze, które mogą doprowadzić nawet do ogłoszenia upadłości spółki. Co oznacza upadłość spółki?[…..]

Prawa podmiotowe

Rozpoczynając przygotowanie do tej pracy długo zabrało mi zastanawianie jak poprawnie zabrać się za redakcje i dobór materiałów, z których będę korzystać. Wszak temat praw podmiotowych jest niesamowicie istotny, wszechobecny i już starożytni filozofowie tacy jak Cyceron czy Sokrates rozmyślali nad tym zagadnieniem tworząc podstawową koncepcję praw podmiotowych. W tym miejscy dobrze byłoby wyjaśnić czym[…..]

Dyrektywa 2014/25/UE i usługi o charakterze nieekonomicznym

Jak stanowi dyrektywa 2014/25/UE w swym artykule 1, przedmiotem jej regulacji są procedury udzielania zamówień publicznych przez tzw. zamawiających sektorowych. Pierwszy artykuł dyrektywy określa zatem zakres przedmiotowy jej stosowania. Celem aktu jest harmonizacja rynku bardzo ważnych dla gospodarki zamówień sektorowych Warto zwrócić uwagę na postanowienia dyrektywy 2014/25/UE dotyczące usług o charakterze nieekonomicznym. Ustęp 1 artykułu[…..]

Czym jest znak towarowy i jak uzyskać do niego prawo?

Ustawowa definicja znaku towarowego, zawarta w art. 120 ustawy prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 286 z późn. zm.), informuje że znakiem towarowym jest oznaczenie służące do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów drugiego przedsiębiorstwa. Wymagane przy tym jest by to oznaczenie było możliwe do przedstawienia w rejestrze, w ten sposób[…..]

Prawomocny wyrok karny w postępowaniu cywilnym – art. 11 k.p.c.

Problematykę zakresu związania sądu cywilnego wyrokiem zapadłym w postępowaniu karnym reguluje artykuł 11 Kodeksu postępowania cywilnego. “Międzywydziałowa” res iudicata Prawomocny wyrok karny o którym mowa w tym artykule to wyrok skazujący, który zapadł jeszcze przed zakończeniem postępowania cywilnego. Przepis ten odnosi się zatem do tzw. prejudycjalności. Istotą jej jest przesądzające (determinujące) znaczenie wyroku wydanego w[…..]

Wznowienie postępowania i przyczyny restytucyjne (art. 403 k.p.c.)

Wznowienie postępowania jest możliwe z powodu nieważności (art. 410  k.p.c.). Oprócz tego można wnosić o wznowienie na podstawach wskazanych w art. 403 kodeksu. Przepis ten wskazuje wobec tego drugą oprócz nieważności postępowania grupę podstaw wznowienia. W nauce prawa i praktyce sądowej określa się je jako właściwe przyczyny restytucyjne. Przyczyna restytucyjna jest charakterystyczna właśnie dla instytucji wznowienia[…..]

Czy musisz mieć prawo jazdy?

Prawo jazdy to marzenie masy młodych ludzi i gdy tylko zbliżają się ich osiemnaste urodziny, zapisują się na kurs i jak najszybciej udają się na egzaminy. Ale masa nie oznacza, że marzą o tym wszyscy, bo jest też spora grupa nastolatków, która albo nie chce, albo nie czuje potrzeby jak najszybszego ogarniania prawa jazdy. Jednak[…..]