Upadłość konsumencka, co zrobić w przypadku niewypłacalności?

Upadłość konsumencka to ostateczność, po którą należy sięgnąć w chwili, kiedy przestajemy być wypłacalni. Mogą z niej skorzystać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Aby mówić o upadłości konsumenckiej i możliwości skierowania sprawy do sądu, trzeba spełnić kilka niezbędnych warunków uregulowanych przez ustawy wynikające z prawa upadłościowego. Prawo to podlega nowelizacji, dlatego przed złożeniem wniosku, warto zapoznać się z aktualnymi wytycznymi.

  • Ogłoszenie upadłości konsumenckiej
  • Upadłość konsumencka w nowym wydaniu
  • Ustalenie planu spłaty wierzycieli

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona w chwili, gdy niemożność spłacenia zobowiązań finansowych przekracza okres 3 miesięcy. Aby ogłosić upadłość, wszczęte zostaje postępowanie sądowe, jest to jedyna formalna droga przy postępowaniu upadłościowym. Postępowanie sądowe odbywa się w celu ustalenia planu spłaty wierzycieli z majątku dłużnika oraz umorzenia zobowiązań w całości lub części w przypadku całkowitej niewypłacalności. O ogłoszeniu upadłości można umówić, kiedy miesięczne wynagrodzenie jest niższe niż wartość wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Aby złożyć wniosek, warto zapoznać się z krokami, jakie trzeba wykonać przed udaniem się do sądu https://kancelariaea.pl/skutki-konsekwencje-upadlosc-konsumencka/.

Upadłość konsumencka w nowym wydaniu

Nowe przepisy znacznie ułatwiają zgłoszenie upadłości konsumenckiej. Zgodnie z nowelizacją sądy nie mogą oddalić wniosków wynikających z niedbałości konsumentów lub kiedy osoba celowo doprowadziła do stanu zadłużenia. Upadłość konsumencką można zatem zgłosić nie tylko w wyniku utraty dotychczasowych dochodów lub jak dotychczas choroby, która uniemożliwia podjęcie pracy zarobkowej, ale także, gdy wskutek rażącego niedbalstwa ilość pobranych kredytów i pożyczek przewyższyła wypłacalność zgłaszającego.

Ustalenie planu spłaty wierzycieli

Aby móc ustalić plan spłaty wierzycieli, należy uprzednio złożyć odpowiednie dokumenty w sądzie https://kancelariaea.pl/jak-zlozyc-wniosek-o-upadlosc-konsumencka/. Złożenie wniosku wymaga dołączenia, w przypadku choroby całej dokumentacji medycznej, wypowiedzenia umowy o pracę w przypadku utracenia płynności finansowej w wyniku zwolnienia lub redukcji etatów, umów podpisanych w celu pobrania pożyczek oraz poleceń zapłaty z załączoną klauzulą wykonania. Warunkiem wszczęcia sprawy jest wypełnienie formularzy prawidłowo, w chwili, gdy zostaną popełnione błędy, sąd ma prawo odrzucić wniosek lub wezwać konsumenta do poprawienia składanych dokumentów. Dopiero gdy postępowanie upadłościowe prowadzone zostanie zgodnie z obowiązującym prawem, po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, sąd ustali plan spłaty wierzycieli.

Dodaj komentarz

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.