Upadłość konsumencka – sposób na wyjście z długu

Z roku na rok coraz więcej osób w Polsce zmaga się z długami. W wielu sytuacjach ich wysokość jest tak duża, że nie ma możliwości ich uregulowania. Rozwiązaniem, które pozwala na oddłużenie, może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dowiedz się, na czym ono polega, kiedy może być opłacalne i jak przebiega taki proces.

Co to jest upadłość konsumencka

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest postępowaniem sądowym, którego celem jest zredukowanie lub zupełne umorzenie długów osoby fizycznej, gdy nastąpiła jej niezawiniona niewypłacalność. W największym skrócie: osoba ogłaszająca upadłość konsumencką uwalnia się od ciążących na niej zobowiązań.

Jakie są efekty upadłości konsumenckiej?

Najważniejszą informacją dla osób, które myślą o tym, aby ogłosić upadłość konsumencką, jest to, że jej skutkami są:

  • zawieszenie trwających postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników,
  • zawieszenie trwających procesów sądowych w sprawie długów.

Trzeba jednak mieć świadomość, że osoba, której wniosek o konsumencką upadłość zostanie zatwierdzony, jednocześnie traci cały swój majątek – a zatem wszystkie jego składniki, którym można przypisać faktyczną wartość majątkową.

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej powoływany jest syndyk, którego zadaniem jest likwidacja majątku wchodzącego w skład masy upadłości i przygotowanie planu spłaty wierzycieli. Nie jest bowiem tak, że po postępowaniu upadłościowym długi „znikają”. Ich regulacja następuje jednak spokojniej, a osoba zadłużona nie musi się obawiać kolejnych procesów sądowych czy wizyt komornika – wyjaśnia ekspert z Kancelarii Prawnej MKKL.

Dla kogo jest możliwe ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Postępowanie upadłościowe w omawianym kontekście jest możliwe wyłącznie dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Istnieją również kryteria, które uprawniają do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. Sąd wyrazi na to zgodę, wyłącznie jeśli istnieją konkretne przesłanki. Prawo upadłościowe jest jednak w tym zakresie coraz bardziej liberalne.

Wśród przesłanek, które świadczą o stanie niezawinionej niewypłacalności, kluczową jest stała niezdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Co istotne, sąd nie weryfikuje już, czy nastąpiła ona w wyniku zawinionego działania umyślnego lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Jak wygląda złożenie wniosku o upadłość konsumencką?

Gdzie należy złożyć wniosek o upadłość? Robi się to w sądzie. Przy składaniu wniosku o ogłoszenie upadłości wnosi się opłatę skarbową, która wynosi obecnie 30 zł. Posiedzenie, na którym będzie rozpatrywany taki wniosek, ma niejawny charakter. Oznacza to, że osoba zadłużona w nim nie uczestniczy, a sąd analizuje przedłożoną przez nią dokumentację.

Dokumenty dołączone do wniosku muszą stanowić niezbity dowód na stałą utratę wypłacalności. Dlatego wiele osób decyduje się na skorzystanie z pomocy kancelarii prawnej – eksperci doświadczeni w prowadzeniu postępowań upadłościowych zadbają o to, aby dostarczyć sądowi wszystkich niezbędnych w toku postępowania upadłościowego dokumentów.

Warto pamiętać, że prawo upadłościowe nie wskazuje w żaden sposób ani minimalnego, ani maksymalnego czasu, w jakim po złożeniu wniosku sąd musi wydać decyzję. Najczęściej procedura jest długotrwała i należy się uzbroić w cierpliwość.

Jakie są konsekwencje przeprowadzonych postępowań upadłościowych?

Gdy nastąpi ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, do pracy przystępuje wyznaczony przez sąd syndyk, któremu powierzone jest zadanie likwidacji majątku upadłego. Mówiąc najprościej, syndyk przejmie należące do dłużnika ruchomości i nieruchomości mające wartość (pozostawiając mu niezbędne minimum do życia) i przygotuje plan spłaty wierzycieli, których roszczenia mają zostać zaspokojone. Będzie on dążyć do tego, aby postępowanie upadłościowe właściwe lub uproszczone przebiegło jak najsprawniej oraz aby zaspokoić roszczenia wierzycieli.

Pamiętaj, że gdy zdecydujesz się ogłosić bankructwo osoby fizycznej, stracisz możliwość zarządzania swoim majątkiem. Może to być jednak sposób na powolne wyjście na finansową prostą. Aby proces przebiegł możliwie najmniej boleśnie, warto podjąć współpracę z doświadczonym prawnikiem. Pomoże on skutecznie się oddłużyć.

Dodaj komentarz

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.