Jak uzyskać pełną opiekę nad dzieckiem? Jakie przesłanki są niezbędne?

W życiu bywają różne sytuacje i gdy dochodzi do rozpadu małżeństwa w żadnym wypadku nie powinno dochodzić także do rozpadu rodziny, jednak wiadomo, że sytuacje bywają różne. Dlatego należy maksymalnie się starać, by wspólne dzieci na tym nie ucierpiały. Jednak bywa, iż jeden z rodziców nie wykazuje chęci zajmowania się swoimi pociechami bądź też co gorsza stwarza dla nich duże zagrożenie. W takiej sytuacji drugi rodzic powinien starać się o ustalenie pełnej opieki nad dzieckiem. Oczywiście nie jest to łatwe. Warto więc poznać jakie są niezbędne przesłanki i jak uzyskać pełną opiekę nad dzieckiem.

Jak uzyskać pełne prawo do opieki nad dzieckiem – co warto wiedzieć?

Aby uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem, należy wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o powierzenie władzy rodzicielskiej. Dochodzi wtedy do uregulowania kontaktów i ustalenia podziału. W sądzie sędzia przeprowadza rozmowę z obojgiem rodziców i wysłuchuje ich argumentów. Jednocześnie trzeba pamiętać, iż nie zawsze sytuacja wygląda tak kolorowo, że rodzice chcą sprawować opiekę. W sytuacji, gdy jeden z nich przez długi czas nie kontaktuje się z dzieckiem bądź stanowi dla niego zagrożenie, można uzyskać pozbawienie go władzy rodzicielskiej.

Porozumienie rodziców w opiece nad dzieckiem

Najlepsza sytuacja występuje w przypadku, gdy oboje małżonkowie chcą pełnić opiekę nad małoletnimi. Jednak niestety nasz kodeks rodzinny ma pewne uchybienia, a to w praktyce oznacza, że ciężko jest uzyskać podział 50/50, który jest standardem w krajach zachodnich czy skandynawskich. Zasadniczo taki podział jest możliwy tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy rodzice ustalą to wspólnie i sami będą się do tego stosować. W takiej sytuacji musi dojść do sądownego uregulowania władzy rodzicielskiej i zazwyczaj jest tak, że pełna władza przyznawana jest matce, natomiast ojciec ma ograniczenia i np. otrzymuje zgodę tylko na dwie wizyty u dziecka w miesiącu. Sytuacja wygląda podobnie, jeżeli partnerzy nie byli małżeństwem. Jednocześnie trzeba pamiętać, że jeżeli nie dojdzie do ograniczenia władzy rodzicielskiej, to jeden z rodziców musi umożliwiać drugiemu kontakty z dzieckiem. W innym przypadku będzie to traktowane jako porwanie rodzicielskie.

Dwa rodzaje ograniczenia władzy rodzicielskiej

Występują dwa rodzaje ograniczenia władzy rodzicielskiej. Może dojść do ograniczenia władzy rodzicielskiej na wniosek rodzica, ale też z urzędu. W takim przypadku sąd zostaje zawiadomiony przez policję czy też szkołę. Jeżeli władza rodzicielska została ograniczona, to można starać się o jej przywrócenie. Inaczej sytuacja wygląda, jeżeli rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej.

Kiedy może dojść do ograniczenia władzy rodzicielskiej bądź jej pozbawienia?

Powodów ograniczenia praw rodzicielskich może być naprawdę sporo. Np. w sytuacji, gdy rodzic nie wykazuje chęci kontaktów z dzieckiem, ale też nie potrafi się z nim porozumieć. Jeżeli rodzice są w silnym konflikcie, który negatywnie wpływa na ich dziecko i nie ma możliwości mediacji, to również wtedy można ograniczyć prawa rodzicielskie. Dochodzi do tego, gdy rodzic ma negatywny i nieprawidłowy wpływ na dziecko. Kolejnym powodem ograniczenia praw rodzicielskich jest uzależnienie. Pamiętajcie, że ojciec z ograniczoną władzą rodzicielską nadal ma obowiązek utrzymywać kontakt z dzieckiem i też łożyć na jego utrzymanie. Jeśli chcecie uzyskać więcej informacji, to sprawdźcie kontakt do adwokata z Białegostoku – kontakt.

Pozbawienie władzy rodzicieskiej – kiedy następuje?

Występują trzy przesłanki, gdy rodzice zostają całkowicie pozbawieni władzy rodzicielskiej. Dzieje się to w sytuacji, gdy występuje trwała przeszkoda w jej wykonywaniu, na skutek choroby czy pozbawienia wolności. Kolejną przesłanką jest nadużywanie władzy. Dochodzi do tego także gdy rodzice stanowią zagrożenie dla dziecka, a więc dochodzi do silnego zaniedbywania, przemocy. Jeżeli więc ojciec jest potencjalnie niebezpieczny dla dziecka, to obowiązkiem matki jest zadbanie o bezpieczeństwo i złożenie wniosku o pozbawienie go władzy rodzicielskiej. Adwokat od spraw cywilnych może pomóc go sporządzić.

Dodaj komentarz

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.