Uchylanie się od płacenia alimentów – co zrobić z dłużnikiem alimentacyjnym?

Osobiste staranie o wychowanie dzieci to zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym obowiązek każdego z małżonków. Obejmuje on również finansowanie wydatków, z jakimi wiąże się wychowanie dziecka. Po rozwiązaniu związku małżeńskiego, każdy z rodziców ma obowiązek brać czynny udział w życiu wspólnego dziecka oraz ponosić koszty jego utrzymania. Do kancelarii zajmujących się prawem rodzinnym najczęściej trafiają sprawy związane z uchylaniem się od tego obowiązku. Oczywiście w przypadku, gdy osoba obciążona obowiązkiem alimentacyjnym uchyla się od jego spełniania, najlepiej zwrócić się do adwokata specjalizującego się w tego typu sprawach.

Jak ustala się wysokość alimentów?

Wysokość alimentów zazwyczaj zostaje ustalona przez sąd. Zdarza się również, że jest określona ugodą zawartą między byłymi małżonkami. W obu przypadkach obowiązek ten jest tak samo egzekwowalny, a uchylanie się od płacenia alimentów stanowi przestępstwo i spełnia przesłanki z art. 209 par. 1 Kodeksu karnego. Zobowiązani do płacenia alimentów często stosują różnorodne wymówki, ukrywają swoje prawdziwe zarobki lub wpłacają niepełne sumy, odwlekając w czasie egzekucję z majątku. Nie jest jednak tak, że ich działania są bezkarne. Istnieje kilka sposobów na wyegzekwowanie od nierzetelnego małżonka pieniędzy, które się dziecku należą.

Jak egzekwować alimenty?

Pierwszą osobą, do której powinien zgłosić się rodzic dziecka jest komornik. To on na podstawie orzeczenia sądowego zawierającego klauzulę wykonalności lub ugody zawartej między małżonkami (dodatkowo umocniony aktem notarialnym o poddaniu się egzekucji) podejmuje działania mające na celu ściągnięcie długów alimentacyjnych. Komornik ma możliwość ustalenia dochodów dłużnika oraz składników jego majątku. Ponadto komornik może również pomóc w ustaleniu miejsca przebywania byłego małżonka, jeśli samodzielne ustalenie jego adresu nie jest możliwe.

Należy pamiętać o tym, że osoba, która nie wpłaciła co najmniej trzech rat alimentacyjnych, popełnia przestępstwo. W tym przypadku pojawia się kolejna z możliwości – zawiadomienie Prokuratury. Jest to najlepsze rozwiązanie w stosunku do osób, które nagminnie nie wywiązują się ze swojego obowiązku. Grozi im grzywna, kara ograniczenia wolności, a ostatecznie nawet kara pozbawienia wolności.

Czy dziadkowie mogą płacić alimenty?

Kolejną możliwością jest złożenie pozwu o alimenty od dziadków dziecka, a rodziców małżonka niewspółuczestniczącego w utrzymaniu dziecka. Zostaną one zasądzone tylko w przypadkach, gdy: rodzic notorycznie uchyla się od spełniania swojego obowiązku, nie można ustalić miejsca jego przebywania lub przebywa w zakładzie karnym. Alimenty od dziadków zasądzane są na zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka, m.in. żywieniowych i związanych z leczeniem. Nie mogą być wykorzystywane, np. na rozwój hobby dziecka lub zajęcia dodatkowe.

Fundusz alimentacyjny – jak działa?

W momencie, gdy ani komornik, ani postępowanie sądowe nie przyniosą skutku, pozostaje fundusz alimentacyjny, uregulowany w Ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. O wypłatę z tego funduszu mogą starać się rodzice wychowujący dziecko, gdy ich dochód miesięczny netto nie przekracza 900 zł na osobę. Uprawnionej osobie wypłacana jest kwota w wysokości zasądzonych alimentów, ale nie wyższa niż 500 zł.

Ponadto można postarać się o wpisanie dłużnika alimentacyjnego do Krajowego rejestru dłużników. Może to pomóc zmobilizować byłego małżonka do wypłat alimentów, szczególnie jeśli chciałby w przyszłości uzyskać kredyt.

Jak widać, mimo praktycznych problemu z egzekwowaniem alimentów, warto walczyć o prawa swojego dziecka i korzystać ze wszystkich możliwych instytucji, jakie daje polskie prawo. Więcej dowiesz się na stronie jakubowskazawada.com.

Dodaj komentarz

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.