Dlaczego warto napisać odwołanie od decyzji wojewody w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia cudzoziemcowi na zamieszkanie czy też osiedlenie się? Poznaj powody!

Cudzoziemcy mogą przebywać na terenie Polski na podstawie ważnej karty pobytu stałego lub czasowego. Jeśli po złożeniu stosownych dokumentów otrzymają decyzję odmowną, mogą się od niej odwołać. Dziś przedstawimy informacje na temat tego, kiedy można uzyskać odmowę wydania karty pobytu, jak się odwołać i dlaczego warto napisać odwołanie od decyzji wojewody.

Karta pobytu stałego lub czasowego – odwołanie od decyzji administracyjnej

Odwołanie od decyzji odmownej dotyczącej zezwolenia na zamieszkanie lub osiedlenie się należy przesłać do odpowiedniego organu odwoławczego. Pismo odwoławcze musi mieć odpowiednią formę, dlatego warto skorzystać tutaj z pomocy profesjonalistów i zapoznać się z informacjami na stronie: karta-pobytu.pl. Strona wnosi odwołanie niezwłocznie po tym jak otrzyma decyzję odmowną. Termin złożenia odwołania wynosi 14 dni. Odwołanie należy złożyć do kierownika lokalnego wydziału do spraw cudzoziemców. Trzeba dowiedzieć się, dlaczego urząd wydał negatywną decyzję, czy wszystkie dokumenty zostały złożone w terminie, czy wystąpiły błędy i naruszenia. Najlepiej zgłosić się do przeglądu akt sprawy przed przewidywanym terminem wydania decyzji. Dzięki temu po otrzymaniu decyzji negatywnej posiada się już wszystkie niezbędne informacje. Jeżeli jakieś dokumenty nie zostały złożone, to należy je przygotować, a jeśli zostały złożone sporządzić potwierdzenie. Odwołania powinny być kierowane do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, gdy otrzymało się negatywną decyzję od Wojewody. Warto skierować odwołanie, gdyż w ten sposób można przez czas upływający do decyzji legalnie przebywać w Polsce, czy też po uzupełnieniu dokumentów uzyskać decyzję pozytywną.

Błędy we wniosku, które mogą skutkować decyzją odmowną w sprawie karty pobytu

Należy pamiętać, że wszystkie złożone dokumenty muszą być aktualne, co dotyczy choćby zaświadczenia z banku. Dokumenty nie mogą zawierać błędów takich jak literówki czy błędna data. Ważność dokumentów nie może wygasać przed zakończeniem postępowania administracyjnego. Może się też zdarzyć, że dokumenty nie spełniają wymagań prawa, co dotyczy takich, które nie są potwierdzeniem zamiaru osiedlenia się w Polsce na stałe.

Jakie czynniki mogą powodować decyzję negatywną wojewody odnośnie zezwolenia na zamieszkanie lub osiedlenie się?

Nie można składać więcej niż jednego wniosku o zezwolenie na pobyt, czyli w toku nie może być więcej niż jedna sprawa. Decyzja negatywna może zostać wydana, gdy pomimo wskazania przez urząd braków formalnych czy materialnych nie zostaną one uregulowane we właściwym terminie. Negatywna decyzja może być też związana z brakiem dokumentów wskazujących na nowe okoliczności dotyczące zmiany miejsca pracy, zamieszkania, uczelni czy wynagrodzenia.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.