Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Otrzymanie spadku nieraz przysparza poważnych trudności, znacznie przewyższających ewentualne korzyści, jakie wynikają z odziedziczenia po zmarłym jego majątku. Z taką sytuacją mamy do czynienia przeważnie wówczas, gdy w skład spadku wchodzą długi, których nie da się uregulować nawet po sprzedaży całości majątku. Odrzucając spadek zawsze należy pamiętać, aby odrzucić go także w imieniu swojego małoletniego dziecka – w przeciwnym przypadku stanie się ono spadkobiercą. Razem ze wszystkimi wynikającymi z tego problemami. Jak więc odrzucić spadek w imieniu małoletniego?

Najpierw zgoda sądu

W pierwszej kolejności – na co wskazuje kancelaria adwokacka Wrocław – w takich sprawach trzeba pamiętać o tym, że odrzucenie spadku w imieniu małoletniego jest sprawą przekraczającą tzw. zwykły zakres zarządu majątkiem dziecka. Na dokonanie zaś takich czynności – w skład których obok odrzucenia spadku wchodzi chociażby nabycie własności nieruchomości na rzecz małoletniego – rodzice potrzebują zgody sądu. Te wydaje ją w formie postanowienia.

W celu jej uzyskania należy zwrócić z wnioskiem do sądu rodzinnego i opiekuńczego, wskazując w jego treści o dokonanie jakiej czynności chodzi oraz wyjaśnić dlaczego uzasadnione jest odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. W najczęściej spotykanych przypadkach rodzice wskazują na długi wchodzące w skład spadku, które właściwie czynią jego przyjęcie sporym obciążeniem dla małoletniego. Choć oczywiście nie są to jedyne argumenty, jakie można powołać w takich sprawach. Wszystko zależy od okoliczności konkretnego przypadku, co z kolei powoduje, że pomoc adwokata w takich sprawa może okazać się bardzo przydatna. Adwokat pomoże przede wszystkim w przygotowaniu samego wniosku.

Potem złożenie oświadczenia

Prawnicy pracujący w kancelaria adwokacka Wrocław przypominają, że po uprawomocnieniu się postanowienia, w którym sąd wyraża zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, jego rodzice mogą złożyć oświadczenie o odrzuceniu na takich samych zasadach, jak w innych przypadkach. Stąd też czynność ta może zostać dokonana przed notariuszem lub przed sądem. Wybór należy do rodziców, jednak zawsze muszą oni pamiętać, że bez wskazanej powyżej zgody złożenie takiego oświadczenia nie będzie możliwe. Dlatego trzeba je przedstawić zarówno notariuszowi, jak i sądowi.

Ponadto niekiedy pojawiają się pytania, czy w przypadku, gdy sprawa spadkowa toczy się przed sądem, rodzice muszą osobno występować do sądu rodzinnego o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. Niestety, sąd prowadzący sprawę spadkową nie ma uprawnień do wyrażenia takiej zgody. Z tego względu rodzice muszą zainicjować odrębne postępowania i dopiero po jego zakończeniu – z prawomocnym postanowieniem – wrócić do sądu spadku. W tym kontekście warto pamiętać, że odrzucenie spadku w imieniu dzieci rodzice mają pół roku od dnia, w którym sami spadek odrzucili. Jednak w czasie załatwia formalności przed sądem rodzinnym, termin ten nie biegnie.

Dodaj komentarz

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.