Elementy umowy kupna sprzedaży samochodu

Każdego dnia zawieranych są setki umów sprzedaży samochodu, jednakże nie zdajemy sobie sprawy z tego jak ważne jest właściwe sporządzenie takiej umowy, skutkiem nierzetelnego sporządzenia takiej umowy mogą odbić się na naszej sytuacji materialnej.

Często nie wpisujemy w umowie stanu oraz usterek pojazdu, w związku z czym kupujący samochód może dochodzić swoich uprawnień z tytułu rękojmi, dlatego jako rzetelni kontrahenci poza poinformowaniem drugiej strony o stanie pojazdu, opiszmy dokładnie jego stan w umowie pojazdu.

Jakie są najważniejsze części umowy kupna sprzedaży samochodu?

  • Data i miejsce zawarcia umowy;
  • Strony umowy, w tym ich dane;
  • Przedmiot sprzedaży oraz jego stan;
  • Cena;
  • Inne ustalenia np. przedmioty, jakie są wydawane wraz z pojazdem czy data wydania pojazdu (opony, klucze, dokumenty);
  • Podpisy stron.

Datę i miejsce zawarcia umowy powinna odpowiadać dniu jego wydania, jeżeli pojazd jest wydawany w dniu jej zawarcia, gdyż osoba, która przejęła od nas pojazd, może popełnić nim wykroczenie.

Strony umowy należy oznaczyć jak najdokładniej, im więcej danych wpiszemy, tym lepiej (imię, nazwisko, adres, pesel, numer dokumentu), pamiętaj również o sprawdzeniu, czy pojazd należy do jednej osoby oraz czy osoba, która podaje się za sprzedającego, ma prawo do sprzedaży pojazdu.

W umowie musimy oznaczyć jaki pojazd jest jej przedmiotem, w tym wypadku podajmy nr rejestracyjny, przebieg i numer VIN pojazdu, natomiast często pomijamy stan pojazdu i nie wpisujemy usterek, jakie posiada, większość pojazdów używanych posiada jakieś usterki lub drobne uszkodzenia dla bezpieczeństwa dwóch stron, warto wymienić wszystkie wady pojazdu, aby wykluczyć późniejsze powoływanie się kupującego na wady ukryte pojazdu, o których został słownie poinformowany.

Cenę najlepiej oznaczyć w walucie polskiej z określeniem sposobu zapłaty za pojazd (np. płatność gotówką lub przelewem na konto bankowe).

Podpisy stron powinny być czytelne i zawierać co najmniej nazwisko kontrahenta, ale lepiej wpisać jest imię i nazwisko danej strony umowy sprzedaży.

Wzory umowy kupna sprzedaży samochodu

Przy korzystaniu z gotowych wzorów znalezionych w internecie warto przejrzeć, czy wzór zawiera wszystkie konieczne elementy umowy sprzedaży, a w szczególności czy jest, to wzór korzystny dla obu stron umowy sprzedaży i nie stawia drugiej strony w niekorzystnej sytuacji.

Możesz skorzystać ze wzorów przygotowanych przez naszego partnera, dostępnych w formatach docx. oraz pdf:

Dodaj komentarz

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.