E-deklaracje – czy PIT 36 można rozliczyć przez Internet?

Początek roku to nie tylko czas wyznaczania postanowień i celów. Jest to również pora rozliczenia się z fiskusem z osiągniętych w minionym roku dochodów. Urząd skarbowy od każdego obywatela wymaga złożenia stosownej deklaracji PIT, sporządzonej na określonym formularzu. Jak rozliczyć pit online? W niniejszym artykule przyjrzymy się tej kwestii na przykładzie formularza PIT 36.

Rozliczenie PIT online – czy PIT 36 można rozliczyć przez Internet?

Czy PIT 36 online można złożyć przez Internet? Tak, jest to nawet wskazane. Złożenie deklaracji PIT przez Internet to najprostszy i najszybszy sposób rozliczenia się z urzędem skarbowym. Do tego celu warto wykorzystać dostępne w sieci narzędzia, a mianowicie program PIT. Oprogramowanie pomaga w rocznym obliczeniu podatku, a także poprawnym wypełnieniu formularza. Ponadto jest intuicyjne w obsłudze.

Co prawda Ministerstwo finansów przygotowało zautomatyzowane narzędzie do rozliczania deklaracji – PIT 37, PIT 36, PIT 36l online (w przypadku osiągania dochodów spoza działalności gospodarczej, jednak formularze PIT 36 nie są automatycznie akceptowane, należy je zaakceptować samodzielnie). W przypadku każdego formularza ważne jest jednak, aby skrupulatnie przeanalizować dane i sprawdzić, czy wstępnie przygotowany formularz zawiera wszystkie dane czy też przysługujące nam ulgi. Pamiętajmy bowiem, że nawet drobne nieścisłości mogą generować konieczność złożenia korekty i pociągać ze sobą konsekwencje. Z programem PIT nie ma ryzyka popełnienia błędów.

 pit 36 online

Jak rozliczyć PIT online?

Istnieje kilka dogodnych sposobów na rozliczenie PIT przez Internet. Najłatwiej mają podatnicy, którzy rozliczają się na formularzu PIT 37. Rządowy program automatycznie przygotowuje formularz na podstawie przekazanych przez płatnika danych. Podatnik nie musi wykonywać żadnej czynności, gdyż deklaracja zaakceptuje się automatycznie po upływie określonego terminu. Mimo wszystko zawsze warto trzymać rękę na pulsie i samodzielnie wypełnić swój PIT, a przynajmniej dokładnie sprawdzić jego treść.

Taka wstępnie przygotowana deklaracja czeka również na podatników, rozliczających się na formularzu PIT 36, jeżeli otrzymywali jakieś dochody spoza działalności gospodarczej czy spoza działów specjalnych produkcji rolnej. Niemniej trzeba ją wówczas samodzielnie zaakceptować.

A zatem: jak rozliczyć PIT online? Najlepiej za pomocą specjalnego programu PIT. Po wypełnieniu formularza deklarację wysyła się do stosownego urzędu skarbowego. Potwierdzeniem wpłynięcia formularza do systemu jest Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO). Deklarację można przesłać przez rządową platformę. Oczywiście można ją również wydrukować i dostarczyć do siedziby fiskusa osobiście, jednak obecnie nie jest to zbyt popularne rozwiązanie. Najszybciej rozliczane są te deklaracje, które zostały przesłane internetowo. Należy przy tym pamiętać, że niedopuszczalne jest wysyłanie deklaracji w formie załącznika poprzez pocztę elektroniczną.

Kto rozlicza się na formularzu PIT 36 i PIT 36l?

Warto także wyszczególnić, kto rozlicza się na omawianych formularzach.

Za pomocą deklaracji PIT 36 rozliczają się osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Ten rodzaj deklaracji składają jednak również osoby, które uzyskiwały dochody za granicą, uzyskiwały przychody z najmu czy dzierżawy, prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, prowadziły działy specjalne produkcji rolnej itd.

Z kolei formularz PIT 36L dotyczy przychodów z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym.

Tegorocznym terminem składania deklaracji podatkowych jest 2 maja 2022 roku (piątek).

Jak zatem widać – przez Internet można obecnie złożyć każdy rodzaj deklaracji. Warto pomóc sobie odpowiednim programem PIT, który uchroni nas przed potencjalnymi błędami i pomoże w łatwy sposób wypełnić i przesłać formularz do urzędu skarbowego.

Dodaj komentarz

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.