Charakterystyka estońskiego CIT-u

Nowy rok zawsze przynosi zmiany, nie tylko w prywatnym, ale też gospodarczym życiu całego kraju. Przyszły, 2021 rok, to rozpoczęcie działania w Polsce estońskiego CIT-u zatwierdzonego przez rząd. Ma on ułatwić przedsiębiorcom system podatkowy i pozytywnie wpłynąć na rozwój polskiego rynku.

CZYM WŁAŚCIWIE JEST ESTOŃSKI CIT?

Jak sama nazwa wskazuje, po raz pierwszy zastosowano go w Estonii. Stało się to w 1999 roku, aby dalej podnosić jakość gospodarki zniszczonej po wielu latach komunistycznej centralizacji. System nowego CIT-u stworzyła amerykańska instytucja USAID (United States Agency for International Development). Powodzenie, jakie zdobył w Estonii sprawiło, że wdrożyła go także sąsiednia Łotwa, a także leżąca dalej na południu Gruzja.

NA CZYM POLEGA ESTOŃSKI CIT?

Estoński CIT charakteryzuje się tym, że podatek na rzecz państwa pobierany jest dopiero po wypłacie zysku przez daną firmę. Nie jest więc konieczne, żeby co miesiąc albo za cały rok opłacać składki. Ten proces dokładnie jest opisany na stronie gieldy.pl, gdyż korzysta z niego wiele firm inwestujących w aktywa.

DLA KOGO?

Ten wariant CIT wdrażany jest z myślą o małych oraz średnich przedsiębiorstwach, które nie osiągają przychodów powyżej 100 milionów złotych. Ważnym elementem jaki musi spełniać działalność, aby rozliczać się w estońskim CIT-cie, to posiadanie funduszy na inwestycje, ponieważ ta forma ma wzmocnić zwłaszcza konkurencyjność. Pozostałe czynniki, które należy zapewnić to zatrudnianie minimum 3 pracowników, przychody pasywne muszą być mniejsze od przychodów operacyjnych, a samo przedsiębiorstwo nie może mieć udziałów w innych spółkach.

ZALETY ESTOŃSKIEGO CIT-U

Profity, jakie są z takiego systemu trzeba podzielić na te przeznaczone dla firmy, oraz na te skierowane dla gospodarki państwa. Pojedyncza działalność zyska większą zdolność do inwestowania, uodporni się na dekoniunkturę albo poprawi się jej wydajność. Z kolei państwo zabezpieczy się przed kryzysami, jednocześnie poprawiając zagospodarowanie przestrzeni, a rynek wzmocni się poprzez konkurencyjność między branżami.

Dodaj komentarz

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.