Rozwód bez orzekania o winie – najszybszy sposób na wyjście z nieudanego małżeństwa

Sprawy rozwodowe z orzeczeniem o winie niejednokrotnie ciągną się latami, gdyż małżonkowie próbują udowodnić na nich winę drugiej strony w rozpadzie związku. Tymczasem rozwód za obopólną zgodą można z powodzeniem uzyskać już podczas pierwszej czy drugiej rozprawy. Sprawdź, jakie przesłanki muszą być spełnione, aby zakończyć małżeństwo za porozumieniem stron oraz jakie korzyści niesie ze sobą to rozwiązanie!

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

W Polsce jedynym sposobem na zakończenie małżeństwa jest uzyskanie rozwodu w sądzie okręgowym. Nie ma opcji załatwienia tego notarialnie czy przed jakimkolwiek innym urzędnikiem.

Do uzyskania konieczne jest złożenie w sądzie pozwu rozwodowego. Strona składająca taki pozew nazywana jest powodem, drugiego małżonka określa się mianem pozwanego. 

Każdy pozew rozwodowy będą łączyły pewne stałe elementy takie jak np. informacja odnośnie daty i miejsca zawarcia małżeństwa, jego przebieg oraz przyczyny rozpadu a także dane odnośnie ustania więzi łączących małżonków, tj. więzi ekonomiczne, duchowej i fizycznej.

Zależnie od sytuacji małżeństwa, które ubiegać się będzie o rozwód w pozwie pojawić się mogą informacje dotyczące potomstwa, jeśli takowe jest. W tym miejscu należy ustalić sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, kontakty z dziećmi i alimenty.

Skutki rozwodu bez orzekania o winie

Należy mieć na uwadze, że odstąpienie od możliwości orzekania o winie w postępowaniu rozwodowym ogranicza możliwość uzyskania przez powoda alimentów na siebie od byłego małżonka. 

Mało tego! Jeśli żaden z małżonków nie zostaje obarczony winą za rozpad małżeństwa, to każdemu z nich przysługuje takie samo prawo dochodzenia od drugiej strony alimentów, w sytuacji znalezienia się w niedostatku. Oczywiście taką sytuację należy udowodnić przed sądem. 

Okres, w jakim można dochodzić i pobierać alimenty na siebie od byłego małżonka w przypadku rozwodu za porozumieniem stron również nie jest nieograniczony i wygasa w następujących sytuacjach:

  • małżonek pobierający alimenty zawarł nowe małżeństwo,
  • od orzeczenia rozwodu minęło 5 lat.

W wyjątkowych, niezwykle rzadkich sytuacjach, sąd przychyla się do przedłużenia tego 5 letniego okresu. 

Rozwody bez orzekania o winie a podział majątku

Z reguły sprawy majątkowe toczą się oddzielnie, gdyż mogłyby one przyczynić się do przedłużenia sprawy rozwodowej.

Na pewno nie ma szans na podział majątku wspólnego przy okazji sprawy rozwodowej w sytuacji, gdy strony nie są zgodne w tej kwestii.

Jeśli jednak małżonkowie polubownie podejmą decyzję odnośnie tego, co kto dostanie po rozwodzie, to istnieje możliwość załatwienia tych dwóch rzeczy podczas jednego postępowania.

Dodaj komentarz

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.