Czy obecność na sprawie spadkowej jest obowiązkowa?

Dział spadków to niezwykle skomplikowany i wielowymiarowy obszar prawa, który, choć wydaje nam się mało interesujący, bardzo często dotyka nas bezpośrednio. Gdy dochodzi do momentu dziedziczenia, często zastanawiamy się nad wieloma kwestiami, związanych nie tylko z zagadnieniami prawnymi, ale też organizacyjnymi. Przykład? Czy nasza obecność podczas sprawy spadkowej jest obowiązkowa? Jak dobrze wiemy, często zdarza się, że z pewnych powodów nie jesteśmy w stanie pojawić się na sali sądowej. Co w takiej sytuacji?

Czym jest zapewnienie spadkowe?

Jeszcze na długo przed rozprawą spadkową sąd informuje nas o jej terminie. Jednocześnie każda z zainteresowanych stron otrzymuje pouczenie, zgodnie z którym wszyscy na rozprawie muszą być obowiązkowo obecni. Na takiej rozprawie sąd korzysta z prawa do realizacji zapewnienia spadkowego.

Czym ono jest? To część postępowania, w którym spadkobierca ma obowiązek odpowiedzieć na pytania celem weryfikacji, czy nie istnieją inni spadkobiercy, którzy mają prawo do uzyskania spadku. W tym samym zapewnieniu spadkowym strony muszą poinformować o potencjalnym istnieniu testamentu. Zapewnienie spadkowe to proces, który musi się odbyć osobiście, bez możliwości złożenia wyjaśnień pisemnych.

Co w sytuacji, gdy przebywamy za granicą, i nie ma żadnej możliwości, by pojawić się na rozprawie? W takiej sytuacji strona jest zobowiązana do złożenia wniosku do Konsula RP o odebranie zapewnienia spadkowego w konsulacie.

Więcej na ten temat dowiesz się tutaj: https://adwokat-chojaczyk.pl/oferta/sprawy-spadkowe

Nie możemy uczestniczyć w rozprawie – co dalej? 

Coraz częściej zdarza się, że strony postępowania spadkowego nie mają możliwości stawienia się w sądzie w odpowiednim terminie. Czy to oznacza, że czekają nas konsekwencje prawne niestawienia? Tak, jeśli odpowiednio wcześnie nie zadbamy o formalne załatwienie tej sprawy. Zawsze mamy możliwość wnioskowania o wyznaczenie innego terminu rozprawy.

Czy ma to jakiś sens? Jak najbardziej – sąd bardzo często przychyla się do takiej prośby, mając na uwadze dobro stron i chęć zakończenia sprawy. Nie oznacza to jednak, że sąd zawsze ma odpowiednią przestrzeń do zmiany terminu rozprawy. Należy być jednak dobrej myśli i zadbać o to, by taki wniosek był przez nas do sądu wysłany. 

Kto musi stawić się na postępowaniu spadkowym?

Warto przy okazji zdefiniować, kto faktycznie jest zobowiązany do stawienia się na rozprawie sądowej mającej rozstrzygnąć prawo do dziedziczenia. Uczestnikami takiego postępowania są wszystkie osoby, które mogą być uznane za zainteresowane nabyciem spadku. Jeszcze przed rozpoczęciem postępowania sąd stwierdza, kto może potencjalnie dziedziczyć po zmarłym, a także ustala, czy istnieje prawdopodobieństwo pozostawienia po zmarłym spadku.

Zarówno w sądzie, jak i u notariusza podczas podpisywania aktu dziedziczenia wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do stawienia się i dopełnienia wszelkich formalności. Uspokajam jednak – sprawy te przebiegają znacznie sprawniej niż jeszcze kilka lat temu i są one wyjątkowo łatwe i proste do finalizacji. W razie każdych wątpliwości istnieje jednak możliwość, by prawnicy pomogli i doradzili nam  kwestiach spadkowych. 

Dodaj komentarz

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.