Korzystając z mapy pamiętaj, że znajdujące się tu instytucje i organizacje świadczą pomoc w większości dobrowolnie, według przyjętych przez siebie zasad i w granicach własnych możliwości. Oznacza to, że nie wszędzie i nie w każdym przypadku pomoc taka zostanie udzielona. Autorzy serwisu wspierają rozwój bezpłatnej pomocy prawnej w Polsce, tak aby stała się ona prawem, a nie tylko możliwością obywateli. Więcej: www.ppio.eu
A A A
Jak korzystać z mapy?

1.  Wyszukiwanie instytucji poradniczych

Z Mapy bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego można korzystać na dwa sposoby. Służą temu oddzielne zakładki, na które przechodzi się po kliknięciu jednego z dwóch kafli na stronie głównej, widocznych na obrazku:

Obrazek nr 1. Strona główna serwisu "Mapa bezpłatnego poradnictwa"

Wybór zakładki "Znajdź pomoc prawną" (1 na obrazku nr 1) pozwala szukać punktu poradniczego według rodzaju sprawy lub typu instytucji. Wyszukiwarkę przedstawiono na obrazku nr 2.

Obrazek nr 2. Wyszukiwarka instytucji poradniczych.

Zdecyduj najpierw, wg jakiego klucza chcesz szukać instytucji – zaznacz opcję "Szukaj wg spraw" lub "Szukaj wg instytucji (nr 1 na obrazku nr 2). W razie wątpliwości, z pomocą może tu przyjść zakładka "ABC instytucji poradnictwa" (3 na obrazku nr 1), w której znalazły się krótkie charakterystyki wszystkich typów instytucji poradniczych obecnych w bazie, zawierające również rodzaje spraw, którymi zajmują się one zajmują.

Następnie rozwiń listę rodzajów spraw lub instytucji (nr 2). Możesz również wybrać z listy województwo (nr 3), a także wpisać nazwę miejscowości (nr 4), w której chcesz znaleźć instytucję i/lub nazwę szukanej instytucji, jeśli wiesz, czego dokładnie szukasz (nr 5). Oba pola tekstowe oferują podpowiedzi, wyświetlając nazwy miejscowości lub instytucji, zawierające wpisane przez użytkownika początkowe znaki – przykład działania pokazano na obrazku nr 3.

Obrazek nr 3. Przykładowa podpowiedź nazwy miejscowości po wpisaniu przez użytkownika początkowych jej znaków

Możesz szukać instytucji wg dowolnego warunku – wybór województwa, rodzaju sprawy/instytucji, jak również wpisanie nazwy miejscowości lub szukanego podmiotu nie jest wymagany. Następnie naciśnij przycisk "Szukaj". Wyszukiwarka wyświetli nazwy wszystkich instytucji, które pasują do wskazanych przez Ciebie warunków wyszukiwania. Przykładowo, jeśli wybrałeś tylko województwo, nie decydując się na wskazanie typu sprawy/instytucji i nie wypełniając pól tekstowych, wyświetlone zostaną wszystkie instytucje z danego województwa.

Na obrazku nr 4 przedstawiono wyniki wyszukiwania Studenckich Poradni Prawnych we Wrocławiu.

Obrazek nr 4. Wyniki wyszukiwania Studenckich Poradni Prawnych we Wrocławiu

Wyszukiwarka odnalazła w bazie jeden podmiot – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kliknięcie w nazwę instytucji przekieruje nas na kolejną stronę, na której można zapoznać się z bardziej szczegółowymi informacjami, w tym z wykazem rodzajów spraw, w których świadczy poradnictwo – pokazano to na obrazku nr 5. Kliknięcie ikony  przy rodzaju sprawy wyświetli przykłady szczegółowych kwestii, które zaliczają się do danego rodzaju.

Obrazek nr 5. Strona ze szczegółowymi informacjami o instytucji

Po prawej stronie widnieje kafelek pokazany na obrazku nr 6, po kliknięciu którego wyświetli się mapa ze wskazaną lokalizacją instytucji. Ponowne kliknięcie ukryje mapę.

Obrazek nr 6. Kafelek "Pokaż mapę"

Wybór zakładki "Mapa poradnictwa" (2 na obrazku nr 1) pozwala szukać instytucji na mapie Polski. Na obrazku nr 7 przedstawiono wszystkie pola wyboru tej wyszukiwarki. Poszczególne pozycje zaznacza się pojedynczym kliknięciem. Aby cofnąć zaznaczenie, należy ponownie kliknąć w daną pozycję.

Obrazek nr 7. Wyszukiwarka instytucji poradniczych połączona z mapą.

W polu nr 1 wybierasz województwa, które Cię interesują, przy czym możesz oznaczyć dowolną liczbę województw. Mapa jest skalowana przez wyszukiwarkę – gdy zaznaczysz jedno województwo, obszar wyświetlany na mapie zostanie do niego zawężony. Można wybrać od jednego do wszystkich województw – na mapie będą wyświetlały się instytucje położone w wybranych regionach kraju. Niezaznaczenie żadnego województwa spowoduje wyświetlenie się instytucji ze wszystkich regionów kraju. W polu nr 2 wybierz rodzaje instytucji, które Cię interesują. Możesz oznaczyć do wyszukiwania dowolną liczbę pozycji umieszczonych w legendzie. Będą one wyświetlać się na mapie oznaczone kolorem odpowiadającym temu na liście – np. organizacje pozarządowe jasnozielonym. Możesz również wpisać nazwę interesującego Cię miasta i/lub instytucji (pole 3 i 4). W trakcie wpisywania nazwy zarówno miasta, jak i instytucji wyświetlą się sugerowane pozycje z bazy, zaczynające się od wpisanego przez Ciebie tekstu. Następnie naciśnij przycisk "Szukaj". Należy wyczyścić pola "Miasto" i "Nazwa instytucji", jeśli zamierzasz przeprowadzić nowe wyszukiwanie, służące znalezienia innego punktu poradniczego lub innej miejscowości.

Na obrazku nr 8 przedstawiono przykładowy wynik wyszukiwania po zaznaczeniu województwa małopolskiego oraz wyborze Biur Porad Obywatelskich i Biur Obsługi Interesantów w Sądach jako typów instytucji, które mają wyświetlać się na mapie.

Obrazek nr 8. Przykładowy wynik wyszukiwania instytucji poradniczych na mapie

Poszczególne podmioty wyświetlane są w postaci "pinezek", w kolorach zgodnych z legendą po prawej stronie mapy. Kliknięcie w pinezkę spowoduje wyświetlenie w dymku nazwy instytucji, której ona odpowiada – obrazek nr 9.

Obrazek nr 9. Dymek z nazwą instytucji wyświetlany po kliknięciu w pinezkę

Kliknięcie odnośnika "Przejdź" spowoduje wyświetlenie się strony ze szczegółowymi informacjami o instytucji – takiej samej, jak po kliknięciu nazwy instytucji na liście wyników wyszukiwania w zakładce "Znajdź pomoc prawną".

2.  Proponowanie nowej instytucji poradniczej

Użytkownik Mapy może zaproponować dodanie do bazy instytucji nowego podmiotu, który świadczy bezpłatne porady prawne i obywatelskie. W tym celu na stronie głównej kliknij kafelek "Zaproponuj instytucję" (4 na obrazku nr 1). Na nowej stronie należy wpisać dane proponowanej instytucji – pola oznaczone czerwonymi gwiazdkami trzeba wypełnić obowiązkowo, żeby było możliwe dodanie propozycji. Uwzględnienie pozostałych danych jest zalecane, ale nie obowiązkowe. Również wybór zakresu spraw, w jakich świadczy poradnictwo instytucja jest obligatoryjny. Zachęcamy również do dodania krótkiego opisu instytucji, czemu służy najniżej położone pole, umożliwiające formatowanie tekstu podobnie jak w programie Microsoft Word. Po wpisaniu wszystkich danych naciśnij przycisk "Dodaj" – propozycja zostanie przekazana administratorowi serwisu.

3.  Poprawianie danych

Na zakładce "Mapa poradnictwa", a także na stronie szczegółowych informacji na temat każdej instytucji (po jej wyborze w wynikach wyszukiwania na zakładce "Znajdź pomoc prawną" lub kliknięciu na "pinezkę" na mapie i skorzystaniu z linku "Przejdź"), znajduje się czerwony kafelek "Popraw dane", pokazany na obrazku nr 10.

Obrazek nr 10. Kafelek "Popraw dane"

Jeżeli w trakcie wyszukiwania instytucji poradniczej na mapie znalazłeś(-aś) błąd lub niekompletne dane, możesz zaproponować korektę lub uzupełnienie. W tym celu kliknij na kafelek, a następnie wpisz w wyświetlonym okienku swoje dane kontaktowe (nazwisko i adres e-mail) oraz treść wiadomości, którą chcesz przekazać administratorowi serwisu.

Powrót do góry…